Giải câu 2 Bài 26 + 4 ; 36 + 24

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 13 - SGK toán 2

Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?

Bài làm:

Tóm tắt

Nhà Mai có: 22 con gà

Nhà Lan có: 18 con gà

Tất cả có: ? con gà ?

Bài giải

Số gà cả hai nhà nuôi được là:

22 + 18 = 40 (con gà)

Đáp số: 40 con gà.

Chú ý: Với bài này các con làm phép tính cộng để tìm ra tổng số gà, đây là phép cộng có nhớ nên các con cần đặt phép tính theo hàng dọc để tránh nhầm lẫn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021