Giải câu 5 Luyện tập Toán lớp 2 trang 18 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 18 - SGK toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lới đúng:

Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 18 SGK

A. 3 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng

C. 5 đoạn thẳng

D. 6 đoạn thẳng

Bài làm:

Hình vẽ trên có 6 đoạn thẳng đó là: MO, OP, PN, MP, ON, MN.

Đáp án D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021