Giải câu 4 Bài 9 cộng với một số 9 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 15 - SGK toán 2

Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?

Bài làm:

Tóm tắt

Vườn có : 9 cây táo

Trồng thêm : 6 cây táo

Tất cả có: ? cây táo.

Chú ý: Vì câu hỏi đưa ra là tất cả số cây táo trong vườn nên các con phải làm phép tính cộng.

Bài giải

Trong vườn có tất cả số cây táo là:

9 + 6 = 15 (cây táo)

Đáp số: 15 cây táo.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021