Giải câu 2 Bài 8 cộng với một số: 8 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 19 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 8 cộng với một số. 8 + 5

Bài làm:

Giải bài 8 cộng với một số. 8 + 5

Lưu ý: Với cách tính đặt theo hàng dọc như thế này, các con chú ý rằng hàng đơn vị phải thẳng hàng nhau nha.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021