Giải câu 3 Bài 9 cộng với một số 9 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 16 - SGK toán 2

Nối các điểm để có hình vuông:

Giải bài 29 + 5

Bài làm:

Các con nối 4 điểm A, B, C, D với nhau tạo hình 1 vuông và 4 điểm M, N, P. Q tạo thàng 4 hình vuông.

Giải bài 29 + 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021