Giải câu 1 Bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 22 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 22 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

8 + 2 = 8 + 3 = 8 + 4 = 8 + 5 =

8 + 6 = 8 + 7 = 8 + 8 = 8 + 9 =

18 + 6 = 18 + 7 = 18 + 8 = 18 + 9 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con thuộc bảng cộng của 8 với một số, thì bài này các con sẽ tính nhẩm một cách dễ dàng.

Dưới đây là kết quả:

8 + 2 = 10 8 + 3 = 11 8 + 4 = 12 8 + 5 = 13

8 + 6 = 14 8 + 7 = 15 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17

18 + 6 = 24 18 + 7 = 25 18 + 8 = 26 18 + 9 = 27

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021