Giải câu 2 Hình chữ nhật Hình tứ giác

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 23 - SGK toán 2

Trong các hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Bài làm:

Hướng dẫn: Hình tứ giác là hình có 4 đoạn thẳng ghép với nhau.

Vậy các còn sẽ tìm được số hình tứ giác là

a) Có một hình tứ giác.

b) Có hai hình tứ giác.

c) Có một hình tứ giác.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021