Giải bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 18 SGK

  • 1 Đánh giá

Với bài luyện tập này, các con sẽ được củng cố các các phép tính của 9 cộng với một số, và phép cộng số có hai chữ số với hàng đơn vị là chữ 9. Hi vọng sau bài này các con sẽ dần quen với phép cộng có nhớ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 18 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

9 + 4 = 9 + 3 = 9 + 2 = 6 + 9 =

9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 9 = 5 + 9 =

9 + 8 = 9 + 7 = 9 + 1 = 2 + 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 18 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 18 SGK

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 18 - SGK toán 2

Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống:

9 + 9 ... 19 9 + 8 ... 8 + 9 9 + 5 ... 9 + 6

9 + 9 ... 15 2 + 9 ... 9 + 2 9 + 3 ... 9 + 2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 18 - SGK toán 2

Trong sân có 19 con gà trống và 25 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 18 - SGK toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lới đúng:

Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 18 SGK

A. 3 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng

C. 5 đoạn thẳng

D. 6 đoạn thẳng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem