Giải câu 3 Bài 7 cộng với một số: 7 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 26 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

7 + 5 = 7 + 6 =

7 + 3 + 2 = 7 + 3 + 3 =

7 + 8 = 7 + 9 =

7 + 3 + 5 = 7 + 3 + 6 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Với bài này các con tính nhẩm thông thường, ngoài ra bài này sẽ giúp các con tính nhẩm nhanh hơn nhờ các số hạng được chia ra để cộng lại nhau thành số tròn 10, giúp các con dễ dàng tính nhẩm.

Đáp án của các phép tính dưới đây:

7 + 5 = 12 7 + 6 = 13

7 + 3 + 2 = 12 7 + 3 + 3 = 13

7 + 8 = 15 7 + 9 = 16

7 + 3 + 5 = 15 7 + 3 + 6 = 16

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021