Giải câu 3 Hình chữ nhật Hình tứ giác

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 23 - SGK toán 2

Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được:

a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

b) Ba hình tứ giác

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Bài làm:

Các con kẻ thêm đoạn thẳng như sau:

a)

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

b)

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021