Giải câu 3 Bài 49 + 25

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 17 - SGK toán 2

Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Tóm tắt

Lớp 2A có : 29 học sinh

Lớp 2B có : 25 học sinh

Có tất cả có : ? học sinh?

Chú ý: Các con nên đặt phép tính ra nháp rồi sau đó ghi kết quả vào bài giải, để tránh nhầm lẫn.

Bài giải

Số học sinh hai lớp có tất cả là:

29 + 15 = 54 (học sinh)

Đáp số : 54 học sinh.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021