Giải câu 3 Phép cộng có tổng bằng 10

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 12 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 = 9 + 1 + 2 =

6 + 4 + 8 = 4 + 6 + 1 =

5 + 5 + 5 = 2 + 8 + 9 =

Bài làm:

Các con đã biết hai số nào cộng vào nhau thì bằng 10, sau đó các con tính nhẩm nhanh với số hạng hạng còn lại vậy ta được tổng.

Kết quả như sau:

7 + 3 + 6 = 16 9 + 1 + 2 = 12

6 + 4 + 8 = 18 4 + 6 + 1 = 11

5 + 5 + 5 = 15 2 + 8 + 9 = 19

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021