Giải câu 1 Luyện tập Toán lớp 2 trang 14 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 14 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 = 8 + 2 + 6 = 7 + 3 + 4 =

9 + 1 + 8 = 8 + 2 + 1 = 7 + 3 + 6 =

Bài làm:

Tương tự với câu 3 bài Phép cộng có tổng bằng 10, các con cộng 2 số hạng có tổng bằng 10 trước, sau đó cộng tiếp số hạng còn lại.

Kết quả sau khi tính được như sau, các con cùng so sánh nhé;

9 + 1 + 5 = 15 8 + 2 + 6 = 16 7 + 3 + 4 = 14

9 + 1 + 8 = 18 8 + 2 + 1 = 11 7 + 3 + 6 = 16

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021