Giải câu 2 Bài toán về nhiều hơn

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 24 - SGK toán 2

Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu viên bi ?

Bài làm:

Tóm tắt

Nam có: 10 viên bi

Bảo nhiều hơn Nam : 5 viên bi

Bảo có: ... viên bi ?

Hướng dẫn: Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi, nên các con muốn tìm được số bi của Bảo, các con phải làm phép cộng giữa số bi của Nam và số bi của Bảo nhiều hơn Nam.

Bài giải

Bảo có số viên bi là:

10 + 5 = 15 ( viên bi)

Đáp số: 15 viên bi.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021