Giải bài 49 + 25

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã được học 9 cộng với một số, vậy 9 cộng với một số được sử dụng trong những phép tính như thế nào ? Các con cùng vào bài đăng dưới đây nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Phép tính 49 + 25 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1.
  • 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.

Vậy 49 + 25 = 74.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 17 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 49 + 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 17 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài 49 + 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 17 - SGK toán 2

Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021