Giải câu 2 Luyện tập Toán lớp 2 trang 18 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 18 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 18 SGK

Bài làm:

Các con tính tương tự như các bài đặt phép tính khác, chú ý đây là những phép cộng có nhớ.

Kết quả thu được như sau:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 18 SGK

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021