Giải câu 2 Bài 9 cộng với một số 9 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 16 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 59 và 6;

b) 19 và 7;

c) 69 và 8.

Bài làm:

Các con đặt phép tính theo hàng dọc, chú ý hàng đơn vị phải thằng nhau. Sau đó tính tương tự như câu 1, sẽ thu được kết quả sau đây:

Giải bài 29 + 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021