Giải bài Bài toán về nhiều hơn

  • 1 Đánh giá

Mỗi một bài học, các con đều có một bài toán có lời văn để vận dụng các phép toán đã học. Bài đăng dưới đây, các thầy cô sẽ giới thiệu cho các con một dạng bài toán có lời văn. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Cho bài toán sau: Hàng trên có 5 quả cam, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 quả cam. Hỏi hàng dưới có mấy quả cam ?

Bài giải

Số quả cam ở hàng dưới là :

5 + 2 = 7 ( quả)

Đáp số: 7 quả cam

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 24 - SGK toán 2

Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 24 - SGK toán 2

Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu viên bi ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 24 - SGK toán 2

Mận cao 95cm, Đào cao hơn Mận 3cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem