Giải bài Số bị trừ Số trừ Hiệu

  • 1 Đánh giá

Các con có biết thế nào là số bị trừ, số trừ và hiệu chưa ? Bài đăng dưới đây sẽ cho các con biết điều đó một cách chi tiết nha! Ngoài ra còn có bài tập để các con vận dụng, các bài tập đều có lời giải chi tiết.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Trong phép tính: 59 - 35 = 24

  • 59 được gọi là số bị trừ
  • 35 được gọi là số trừ
  • 24 được gọi là hiệu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 9 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 9 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính (theo mẫu), biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25

Giải bài Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12

c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33

d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 9 - SGK toán 2

Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem