Giải câu 1 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 10 - SGK toán 2

Viết các số:

a) Từ 40 đến 50;

b) Từ 68 đến 74;

c) Tròn chục và bé hơn 50.

Bài làm:

a) Các số từ 40 đến 50 là:

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

b) Các số từ 68 đến 74 là:

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.

Chú ý: Với hai câu này các con viết số sau hơn số trước một đơn vị.

c) Các số tròn chục dưới 50 là:

10, 20, 30, 40.

Chú ý: Số tròn chục là số có hàng đơn vị bằng không, và dưới 50 thì có hàng chục nhỏ hơn 5.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021