Giải câu 2 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 10 - SGK toán 2

Viết:

a) Số liền sau của 59;

b) Số liền sau của 99;

c) Số liền trước của 89;

d) Số liền trước của 1;

e) Số lớn hơn 74 và bé hơn 76;

g) Số lớn hơn 86 và bé hơn 89.

Bài làm:

Nhắc lại: Như các con đã học, số liến sau của một số là số hơn số đó 1 đơn vị, còn số liền trước của một số là số kém số đó 1 đơn vị. Các con áp dụng và làm bài tập rồi so sánh với kết quả dưới đây nhé!

a) Số liền sau của 59 là 60

b) Số liền sau của 99 là 100

c) Số liền trước của 89 là 88

d) Số liền trước của 1 là 0

e) Số lớn hơn 74 và bé hơn 76 là 75

g) Số lớn hơn 86 và bé hơn 89 là 88 và 87.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021