Giải bài Luyện tập Số bị trừ Số trừ Hiệu

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập thành thục phép tính trừ số có hai chữ số, thầy cô sẽ chia sẻ với các con bài đăng dưới đây. Hi vọng với bài đăng này các con sẽ có sự phát triển đáng kể trong khả năng tính toán của mình.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 10 - SGK toán 2

Tính:

Luyện tập - Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 10 - SGK toán 2

Tính nhẩm :

60 - 10 - 30 =

60 - 40 =

90 - 10 - 20 =

90 - 30 =

80 - 30 - 20 =

80 - 50 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 10 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần luợt là :

a) 84 và 31; b) 77 và 53; c) 59 và 19.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 10 - SGK toán 2

Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 10 - SGK toán 2

Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?

A. 24 cái ghế

B. 48 cái ghế

C. 60 cái ghế

D. 64 cái ghế.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021