Giải câu 4 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 11 - SGK toán 2

Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam ?

Bài làm:

Tóm tắt

Chị và mẹ hái: 85 quả cam

Mẹ hái: 44 quả cam

Chị hái ? quả cam.

Bài giải

Số quả cam chị hái được là

85 - 44 = 41 (quả cam)

Đáp số: 41 quả cam.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021