Giải câu 1 Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 4 - SGK toán 2

Viết (theo mẫu):

Giải bài Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

85 = 80 + 5

36 = .........

71 = .........

94 = .........

Bài làm:

Số hai chữ số được tạo thàng bởi 1 chữ số hàng chục và 1 chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục đứng trước chữ số hàng đơn vị.

Cách đọc số có hai chữ số: các con phải đọc hàng chục trước sau đó thêm phần đơn vị.

ChụcĐơn vịViết sốĐọc số
8585Tám mươi lăm
3636

Ba mươi sáu

7171Bảy mươi mốt
9494Chín mươi tư

85 = 80 + 5

36 = 30 + 6

71 = 70 + 1

94 = 90 + 4.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021