Giải câu 4 Luyện tập Số bị trừ Số trừ Hiệu

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 10 - SGK toán 2

Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Bài làm:

Tóm tắt

Mảnh vải dài: 9dm

Cắt đi: 5dm

Mảnh vải còn lại ? dm.

Bài giải

Độ dài mảnh vải còn lại là:

9 - 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021