Giải bài Luyện tập Số hạng Tổng

  • 1 Đánh giá

Để củng cố các kiến thức về tổng và số hạng, cũng như cách đặt phép tính trong phép cộng. Thầy cô cùng các con cùng làm bài tập về phần này nha!

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 6 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Luyện tập

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 6 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

50 + 10 + 20 = 60 + 20 + 10 = 40 + 10 + 10 =

50 + 30 = 60 + 30 = 40 + 20 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 6 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 43 và 25; b) 20 và 68; c) 5 và 21

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 6 - SGK toán 2

Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 6 - SGK toán 2

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Giải bài Luyện tập

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021