Giải câu 2 Luyện tập

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 6 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

50 + 10 + 20 = 60 + 20 + 10 = 40 + 10 + 10 =

50 + 30 = 60 + 30 = 40 + 20 =

Bài làm:

Bài này với cách tính nhẩm các số tròn chục, nên các con cần cộng các chữ số hàng chục với nhau để được được tổng mà không cần đặt phép tính.

Kết quả của các phép tính như sau:

50 + 10 + 20 = 80 60 + 20 + 10 = 90 40 + 10 + 10 = 60

50 + 30 = 80 60 + 30 = 90 40 + 20 = 60

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021