Giải câu 2 Số hạng Tổng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 5 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

Số hạng - Tổng

a) Các số hạng là 42 và 36

b) Các số hạng là 53 và 22

c) Các số hạng là 30 và 28

d) Các số hạng là 9 và 20.

Bài làm:

Bài toán cho biết hai số hạng, các con cần đặt phép tính cộng giữa hai số hạng thì sẽ tìm được tổng.

Số hạng - Tổng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021