Giải câu 3 Số bị trừ Số trừ Hiệu

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 9 - SGK toán 2

Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Bài làm:

Tóm tắt

Đoạn dây dài: 8dm

Cắt: 3dm

Đoạn dây còn lại: ? dm

Bài giải

Đoạn dây còn lại dài số dm là:

8 - 3 = 5 dm

Đáp số: 5dm

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021