Giải câu 1 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 11 - SGK toán 2

Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

25 = 20 + 5

Bài làm:

Hướng dẫn: Các số được đề bài đưa các con sẽ tách làm hai phần là phần tròn chục phần đơn vị.

Kết quả dưới đây, các con cùng so sánh với kết quả mình làm nha.

62 = 60 + 2

99 = 90 + 9

87 = 80 + 7

39 = 30 + 9

85 = 80 + 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021