Giải bài Luyện tập Đề-xi-mét

  • 1 Đánh giá

Với bài luyện tập về đề-xi-mét các thầy cô chia sẻ dưới đây. Rất mong các con có thể ước lượng được độ dài của các đồ vật và có thể đổi đơn vị từ dm sang cm và ngược lại.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 8 - SGK toán 2

a) 10cm = ... dm; 1dm = ... cm

b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm

c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 8 - SGK toán 2

a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.

b) 2dm = ... cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 8 - SGK toán 2

a) 1dm = ... cm 3dm = ... cm 8dm = ... cm

2dm = ... cm 5dm = ... cm 9dm = ... cm

b) 30cm = ... dm 60cm = ... dm 70cm = ... dm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 8 - SGK toán 2

Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

Giải bài Luyện tập - Đề-xi-mét

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021