Giải câu 3 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 11 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 11

Bài làm:

Nhắc lại: Các con thực hiện phép tính từ phải sang trái (từ hàng đơn vị đến hàng chục). Có một lưu ý nhỏ cho các con rằng, bài này các con cần chú ý dấu để thực hiện phép tính.

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 11

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021