Giải câu 1 Ôn tập các số đến 100

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 3 - SGK toán 2

a) Nêu tiếp các số có một chữ số:

012

b) Viết số bé nhất có một chữ số.

c) Viết số lớn nhất có một chữ số.

Bài làm:

a) Các con thấy đây là dãy số tự nhiên có một chữ số nên ta điền được vào các ô trống như sau:

0123456789

b) Dựa vào dãy số các con vừa điền được thì thấy được số tự nhiên bé nhất có một chữ số là 0.

c) Tương tự thấy số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là 9.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021