Giải câu 4 Luyện tập

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 6 - SGK toán 2

Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

Bài làm:

Tóm tắt

Học sinh trai: 25 học sinh

Học sinh gái: 32 học sinh

Học sinh trong thư viện: ? học sinh

Bài giải

Số học sinh đang ở trong thư viện là:

25 + 32 = 57 (học sinh)

Đáp số : 57 học sinh.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021