Giải bài Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 11

  • 1 Đánh giá

Bài Luyện tập chung các thầy cô đăng dưới đây, sẽ giúp các con luyện tập các số có hai chữ số từ 10 đến 99. Ngoài ra các con còn được luyện tập với các phép tính cộng trừ các số có hai chữ số nữa. Vậy các con cùng giải các bài tập dưới đây nha!

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 11 - SGK toán 2

Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

25 = 20 + 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 11 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống :

a)

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 11

b)

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 11

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 11 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 11

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 11 - SGK toán 2

Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 11 - SGK toán 2

Số ?

1dm = ... cm; 10cm = ... dm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021