Giải câu 3 Số hạng Tổng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 5 - SGK toán 2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp?

Bài làm:

Tóm tắt đề bài:

Buổi sáng bán: 12 xe đạp

Buổi chiều bán: 20 xe đạp

Cả ngày bán: ? xe đạp.

Bài giải

Số xe đạp cửa hàng bán được tất cả là:

12 + 20 = 32 (xe đạp)

Đáp số: 32 xe đạp.

Lưu ý: Các con chú ý đến câu hỏi bài ra. Bài ra yêu cầu các con tính cả hai buổi thì các con phải làm phép tính cộng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021