Giải câu 2 Số bị trừ Số trừ Hiệu

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 9 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính (theo mẫu), biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25

Giải bài Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12

c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33

d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22.

Bài làm:

Các con đặt phép tính theo hàng dọc, trên cùng là số bị trừ, sau đó là số trừ, thực hiện phép tính từ hàng đơn vị đến hàng chục các con sẽ tính được hiệu.

Kết quả như sau:

Giải bài Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021