Giải câu 3 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 11 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 32 + 43; 87 - 36; 21 + 57

b) 96 - 42; 44 + 34; 53 - 10.

Bài làm:

Nhắc lại: Các con đặt phép tính theo hàng dọc, sau đó thực hiện phép tính từ hàng đơn vị rồi đến hàng chục (từ phải sang trái).

Kết quả dưới đây các con cùng so sánh:

a)

Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 10

b)

Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 10

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021