Giải câu 2 Luyện tập Số bị trừ Số trừ Hiệu

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 10 - SGK toán 2

Tính nhẩm :

60 - 10 - 30 =

60 - 40 =

90 - 10 - 20 =

90 - 30 =

80 - 30 - 20 =

80 - 50 =

Bài làm:

Vì đây là phép trừ của các số tròn chục, nên các con chỉ cần làm phép trừ đối với chữ số hàng chục thì được kết quả như sau;

60 - 10 - 30 = 20

60 - 40 = 20

90 - 10 - 20 = 60

90 - 30 = 60

80 - 30 - 20 = 30

80 - 50 = 30

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021