Giải câu 3 Ôn tập các số đến 100

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 3 - SGK toán 2

a) Viết số liền sau của 39;

b) Viết số liền trước của 90

c) Viết số liền trước của 99;

d) Viết số liền sau của 99.

Bài làm:

Số liền sau của một số thì hơn số đó 1 đơn vị, số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị nên các con sẽ tìm được

a) Số liền sau của 39 là số 40;

b) Số liền trước của 90 là 89;

c) Số liền trước của 99 là 98;

d) Số liền sau của 99 là 100.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021