Giải câu 3 Luyện tập Số bị trừ Số trừ Hiệu

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 10 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần luợt là :

a) 84 và 31; b) 77 và 53; c) 59 và 19.

Bài làm:

Các con đặt phép tính theo hàng dọc với số bị trừ viết đầu sau đến số trừ. Từ đó tính được hiệu, kết quả như sau:

Giải bài Luyện tập - Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021