Giải bài Số hạng Tổng

  • 1 Đánh giá

Các con có biết thế nào là số hạng thế nào là tổng chưa ? Bài đăng dưới đây sẽ cho các con biết điều đó một cách chi tiết nha! Ngoài ra còn có bài tập để các con vận dụng, các bài tập đều có lời giải chi tiết.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Trong phép cộng: 35 + 24 = 59 thì:

  • 35 và 24 được gọi là số hạng
  • 59 được gọi là tổng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 5 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số hạng - Tổng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 5 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

Số hạng - Tổng

a) Các số hạng là 42 và 36

b) Các số hạng là 53 và 22

c) Các số hạng là 30 và 28

d) Các số hạng là 9 và 20.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 5 - SGK toán 2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem