Giải bài : Bảng nhân 4

  • 1 Đánh giá

Bảng nhân rất quan trọng, giúp chúng ta có thể nhẩm nhanh các phép tính. KhoaHoc chia sẻ bài đăng "Bảng nhân 4". Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

  • 4 được lấy 1 lần, ta viết :

4 x 1 = 4

  • 4 được lấy 2 lần, ta có :

4 x 2 = 4 + 4 = 8

Vậy 4 x 2 = 6

  • 4 được lấy 3 lần, ta có:

4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12

Vậy 4 x 3 = 12

Tương tự ta rút được bảng nhân 3 như sau:

4 x 1 = 4 4 x 6 = 24

4 x 2 = 8 4 x 7 = 28

4 x 3 = 12 4 x 8 = 32

4 x 4 = 16 4 x 9 = 36

4 x 5 = 20 4 x 10 = 40

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 99 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

4 x 2 = 4 x 1 = 4 x 8 =

4 x 4 = 4 x 3 = 4 x 9 =

4 x 6 = 4 x 5 = 4 x 10 =

4 x 7 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 99 sgk toán lớp 2

Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 99 sgk toán lớp 2

Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Bảng nhân 4

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Chủ đề liên quan