Giải bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 81

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố lại toàn bộ kiến thức về giờ, ngày và tháng, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 81 sgk toán lớp 2

Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau?

a) Em tưới cây lúc 5 giờ chiều.

b) Em đang học ở trường lúc 8 giờ sáng

c) Cả nhà em ăn cơm lúc 6 giờ chiều

d) Em đi ngủ lúc 21 giờ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 81 sgk toán lớp 2

a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5:

Giải bài : Luyện tập chung  - Toán lớp 2 trang 81

Tháng 5 có 31 ngày.

b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:

  • Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ mấy?
  • Các ngày thứ bảy trong tháng 5 là ngày nào?
  • Thứ tư tuần này là ngày 12 tháng 5. Thứ tư tuấn trước là ngày nào? Thứ tư tuần sau là ngày nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 81 sgk toán lớp 2

Quay mặt kim trên đồng hồ để đồng hồ chỉ:

8 giờ sáng; 2 giờ chiều; 9 giờ tối

20 giờ; 21 giờ; 14 giờ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem