Giải bài Tìm một số hạng trong một tổng

  • 1 Đánh giá

Có một bài toán nhỏ được đặt ra, nếu biết tổng và một số hạng thì số hạng còn lại tìm như thế nào ? Để giải thích, các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Ta có phép tính:

6 + 4 = 10

4 = 10 - ...

6 = 10 - ...

x + 4 = 10

x = 10 - ...

x = ...

6 + x = 10

x = 10 - ...

x = ...

Vậy muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 45 - SGK toán 2

Tìm x (theo mẫu ):

a) x + 3 = 9 b) x + 5 = 10 e) 4 + x = 14

x = 9 - 3 c) x + 2 = 8 g) 3 + x = 10

x = 6 d) x + 8 = 19

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 45 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài Tìm một số hạng trong một tổng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 45 - SGK toán 2

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem