Giải bài : Thừa số Tích

  • 1 Đánh giá

Trong phép cộng có số hạng và tổng còn phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu. Vậy phép như thì như thế nào ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Trong phép tính 2 x 5 = 10 ta có:

Giải bài : Thừa số - Tích

Lưu ý: 2 x 5 cũng gọi là tích.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 94 sgk toán lớp 2

Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu):

Mẫu : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5

a) 9 + 9 + 9 =

b) 2 + 2 + 2 + 2 =

c) 10 + 10 + 10 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 94 sgk toán lớp 2

Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 6 x 2 = 6 + 6 = 12; vậy 6 x 2 = 12

a) 5 x 2 b) 3 x 4

2 x 5 4 x 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 94 sgk toán lớp 2

Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16

Mẫu: 8 x 2 = 16.

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan