Giải bài Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 10

  • 1 Đánh giá

Bài Luyện tập chung các thầy cô đăng dưới đây, sẽ giúp các con luyện tập các số có hai chữ số từ 10 đến 99. Ngoài ra các con còn được luyện tập với các phép tính cộng trừ các số có hai chữ số nữa. Vậy các con cùng giải các bài tập dưới đây nha!

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 10 - SGK toán 2

Viết các số:

a) Từ 40 đến 50;

b) Từ 68 đến 74;

c) Tròn chục và bé hơn 50.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 10 - SGK toán 2

Viết:

a) Số liền sau của 59;

b) Số liền sau của 99;

c) Số liền trước của 89;

d) Số liền trước của 1;

e) Số lớn hơn 74 và bé hơn 76;

g) Số lớn hơn 86 và bé hơn 89.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 11 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 32 + 43; 87 - 36; 21 + 57

b) 96 - 42; 44 + 34; 53 - 10.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 11 - SGK toán 2

Lớp 2A có 18 học sinh đang tập hát, lớp 2B có 21 học sinh đang tập hát. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh đang tập hát ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem