Giải bài Phép cộng có tổng bằng 10

  • 1 Đánh giá

Các con biết những số như nào thì có tổng bằng 10 chưa ? Bài đăng dưới đây sẽ cho các con biết điều đó một cách chi tiết nha! Ngoài ra còn có bài tập để các con vận dụng, các bài tập đều có lời giải chi tiết.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Các con có 4 que tính, sau đó các con thêm 6 que tính nữa. Vậy tổng số que tính con đếm được là 10 que tính.

Vậy ta có phép tính:

6 + 4 = 10

4 + 6 = 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 12 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + ... = 10 8 + ... = 10

1 + ... = 10 2 + ... = 10

10 = 9 + ... 10 = 8 + ...

10 = 1 + ... 10 = 2 + ...

7 + ... = 10 5 + ... = 10

3 + ... = 10 10 = 5 + ...

10 = 7 + ... 10 = 6 + ...

10 = 3 + ... 10 = ... + 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 12 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Phép cộng có tổng bằng 10

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 12 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 = 9 + 1 + 2 =

6 + 4 + 8 = 4 + 6 + 1 =

5 + 5 + 5 = 2 + 8 + 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 12 - SGK toán 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Giải bài Phép cộng có tổng bằng 10

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem