Giải câu 2 Bài 7 cộng với một số: 7 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 26 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 7 cộng với một số: 7 + 5

Bài làm:

Hướng dẫn: phép tính vẫn như khi các con tính nhẩm hàng ngang, nhưng các con cần phải chú hàng đơn vị của tổng và số hạng phải thẳng nhau.

Kết quả các phép tính như sau:

Giải bài 7 cộng với một số: 7 + 5

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021