Giải câu 2 Bài 28 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 20 - SGK toán 2

Mỗi số 51, 43, 47, 25 là kết quả của phép tính nào?


Giải bài 28 + 5

Bài làm:

Hướng dẫn: Có tất cả 6 phép tính, các con đặt 6 phép tính này ra nháp, tính tổng, sau đó kết quả phù hợp nào với các số đề bài đưa cho và nối chúng với nhau.

Kết quả như sau:

51 là kết quả của 48 + 3

43 là kết quả của 38 + 5

47 là kết quả của 39 + 8

25 là kết quả của 18 + 7

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021